Електронска шаховска табла

Електронска шаховска табла     Краток опис на проектот:64-те полиња е поставен RFID читач, а под секоја од 32-те фигури RFID таг. Со помош на Master микроконтролерот се координираат 6-те Slave микроконтролери, WiFi модулот и 12-те MOSFET-и. Исчитување на позиција...

Говорко – Aугментирана и асистивна комуникација

 https://www.youtube.com/watch?v=lwpvceeLC4Y&feature=emb_titleКраток опис на проектот:Говорко е алатка за аугментирана и асистивна комуникација за деца со попречености развиена од студентите на насоката Компјутерско хардверско инженерство и електроника на ФЕИТ...