Прашај ги тековните студенти или ЦНС!

Прашај сѐ што те интересира!!!

МОЈАТА ФЕИТ ПРИКАЗНА

Gaming @FEEIT

FEIT HIGH SCHOOL CHALLANGE
Турнири во шах,  CS

Пријавувањето ќе биде отворено во среда 24.02.2021

© 2021 Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Електронска Шаховска табла

Препознавање на позицијата на фигурите на таблата со помош на RFID читачи и
RFID тагови, праќање до PC и нејзина обработка за добивање на одигран потег.

Имплементација на систем за идентификација на возила

Во дипломскиот труд се обработува алгоритам за препознавање на регистарски таблички со користење на техники за процесирање на слика.

Говорко - Aугментирана и асистивна комуникација

Говорко е алатка за аугментирана и асистивна комуникација за деца со попречености развиена од студентите на насоката Компјутерско хардверско инженерство и електроника на ФЕИТ.

Вгнезден систем за навигација на слепи лица и лица со оштетен вид базиран на сонар

 

За да можат да се движат побезбедно и да ги извршуваат секојдневните задачи, слепите лица користат уреди и алатки кои им помагаат.

Урбан херој

 

“Урбан херој“, апликација за пријавување на нерегуларности во урбаното живеење: неправилно паркирани автомобили, глитници на кучиња, оган на отворено, угинати животни, преполни контејнери и сл.

Напојување на рибник со систем од фотоволтаици и батерии

Во дипломскиот труд е анализиран проблем со непрекинато напојување на рибник, со помош на систем од фотоволтаици и батерии за складирање на електричната енергија.

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Компензација на реактивна моќност со микроконтролери

Станува збор за дипломска работа во која се користат стекнатите знаења од различни области за да се развие уред кој се користи за компензација на реактивна моќност во електроенергетските системи.

Проектирање на електрични инсталации во објекти за домување со паметни решенија

Во оваа дипломска работа се проектира нисконапонска инсталација во објект за домување, како и проектирање, начин на изведба и симулација на осветлување кое е прилагодено на потребите на луѓето во домот.

Определување на заштитна зона на систем за заштита од атмосферски празнења

Во оваа дипломска работа се разработува постапка за определување на заштитната зона на систем за заштита од атмосферски празнења кој се состои од еден стапест громобра

Mодел базиран на машинско учење за предвидување на концентрацијата на ПМ честички во Скопје

Во дипломскиот труд целта е да се покаже колкаво е влијанието на зелената површина врз загадувањето на воздухот и да се направи корелација помеѓу загадувањето на воздухот и метеоролошките фактори

Крак од дрон

Квадкоптерот претставува летало со четири пропелери чија аголна брзина се управува во зависност од посакуваната положба, висина или ротација на леталото

Автономно возило

Во овој пример студентите имаат склопено возило кое може автономно да се движи по произволна патека. Управувачката единица во возилото е вградливиот компјутер од NVidia – Jetson Nano

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Робот агент изминува лавиринт со препреки

Студентите на смерот КСИАР роботот AlphaBot го испрограмираа така да тој се снајде во лавиринт.

Роботска рака која игра и победува во Connect 4

Студентите во IV година на КСИАР изработија роботска рака со 4 степени на слобода која ја игра играта Connect 4.

Управување трифазен асинхрон мотор со инвертор

Оваа дипломска работа вклучува поврзување на енергетската и управувачката шема, набавка на опрема и материјали коишто се потребни за остварување на шемата. напишана и програма за управувањето на истиот.

Проект за симулација од областа на енергетска ефикасност за зградата на ФЕИТ ...

Проектната задача се однесува на анализа на енергетската ефикасност на зградата на ФЕИТ според неколку релевантни критериуми: интеграција на обновливи извори за енергија, енергетски ефикасна фасада, намалување на врвна ангажирана моќност, енергетски ефикасно осветлување и друго

Урбан херој

 

“Урбан херој“, апликација за пријавување на нерегуларности во урбаното живеење: неправилно паркирани автомобили, глитници на кучиња, оган на отворено, угинати животни, преполни контејнери и сл.

Изработка на регулатор со перманентни магнети

Овој дипломски труд е изработен со практична реализација. Моторот се употребува за задвижување работен механизам кој обработува дрва. Во рамките на дипломскиот труд се направени поврзувања на енергетската и на управувачката шема.

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Робот агент изминува лавиринт со препреки

Студентите на смерот КСИАР роботот AlphaBot го испрограмираа така да тој се снајде во лавиринт.

Роботска рака која игра и победува во Connect 4

Студентите во IV година на КСИАР изработија роботска рака со 4 степени на слобода која ја игра играта Connect 4.

Управување трифазен асинхрон мотор со инвертор

Оваа дипломска работа вклучува поврзување на енергетската и управувачката шема, набавка на опрема и материјали коишто се потребни за остварување на шемата. напишана и програма за управувањето на истиот.

Проект за симулација од областа на енергетска ефикасност за зградата на ФЕИТ ...

Проектната задача се однесува на анализа на енергетската ефикасност на зградата на ФЕИТ според неколку релевантни критериуми: интеграција на обновливи извори за енергија, енергетски ефикасна фасада, намалување на врвна ангажирана моќност, енергетски ефикасно осветлување и друго

Урбан херој

 

“Урбан херој“, апликација за пријавување на нерегуларности во урбаното живеење: неправилно паркирани автомобили, глитници на кучиња, оган на отворено, угинати животни, преполни контејнери и сл.

Изработка на регулатор со перманентни магнети

Овој дипломски труд е изработен со практична реализација. Моторот се употребува за задвижување работен механизам кој обработува дрва. Во рамките на дипломскиот труд се направени поврзувања на енергетската и на управувачката шема.