ЕЛЕКТРОНСКА ШАХОВСКА ТАБЛА

ЕЛЕКТРОНСКА ШАХОВСКА ТАБЛА -ДИПЛОМСКА РАБОТА- ментор: Јосиф КосевСтудент: Име и Презиме Во оваа дипломска работа се обработува тематиката на електронска шаховска табла. Препознавање на позицијата на фигурите на таблата со помош на RFID читачи и RFID тагови, праќање до...
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студииОбра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологииПро­фил: Електроенергетика, автоматизација и...
Говорко

Говорко

Асистивната технологија овозможува лицата со попреченост да бидат активни граѓани во општеството. Треба да е присутна и достапна секаде каде што луѓето имаат потреба: во домот, училишта, болници, маркети, банки, игротеки и сл., бидејќи го олеснува секојдневното...