Автономно возило

Краток опис на проектот: Во овој пример студентите имаат склопено возило кое може автономно да се движи по произволна патека. Управувачката единица во возилото е вградливиот компјутер од NVidia – Jetson Nano кој во себе има графички процесор. Возилото користи...

Крак од дрон

Краток опис на проектот: Квадкоптерот претставува летало со четири пропелери чија аголна брзина се управува во зависност од посакуваната положба, висина или ротација на леталото. Во оваа проектна задача може да се забележи поедноставен пример на еден квадкоптер каде...

Статистичка анализа на загадување на воздух и модел базиран на машинско учење за предвидување на концентрацијата на ПМ честички во Скопје

Краток опис на проектот: Нискиот квалитет на воздухот, особено високата концентрација на PM честички имаат значителен негативен ефект врз здравјето на луѓето и животната средина. Еден од методите за намалување на загадувањето на воздухот во урбаните средини е...

Определување на заштитна зона на систем за заштита од атмосферски празнења

Краток опис на проектот: Во оваа дипломска работа се разработува постапка за определување на заштитната зона на систем за заштита од атмосферски празнења кој се состои од еден стапест громобран во кој покрај практичните пресметки за определување на системот за...

Проектирање на електрични инсталации во објекти за домување со паметни решенија

Краток опис на проектот: Во оваа дипломска работа се проектира нисконапонска инсталација во објект за домување, како и проектирање, начин на изведба и симулација на осветлување кое е прилагодено на потребите на луѓето во домот. Во проектот се обединуваат знаења од...