Еднонасочна микромрежа – концепт и симулација за напојување на викендичка

Краток опис на проектот: Во оваа дипломска работа е разработен иновативниот концепт на интелигентни мрежи. Станува збор за посебен вид на интелигентна електроенергетска мрежа – микромрежа, која се проектира да работи приклучена на дистрибутивниот систем, но по потреба...

Систем за препознавање депресија врз база на говор и мозочна активност

Краток опис на проектот: Депресијата е честа и сериозна болест која негативно влијае на чувствата, начинот на размислување и начинот на функционирање. Автоматска детекција на депресија е современ истражувачки проблем кој е ориентиран кон објективност на процедурата на...

Вгнезден систем за навигација на слепи лица и лица со оштетен вид базиран на сонар

  Краток опис на проектот: Слепите лица и лицата со оштетен вид се соочуваат со многу пречки во движењето и извршувањето на секојдневните задачи. За да можат да се движат побезбедно и да ги извршуваат секојдневните задачи, слепите лица користат уреди и алатки кои...

ЕЛЕКТРОНСКА ШАХОВСКА ТАБЛА

ЕЛЕКТРОНСКА ШАХОВСКА ТАБЛА -ДИПЛОМСКА РАБОТА- ментор: Јосиф КосевСтудент: Име и Презиме Во оваа дипломска работа се обработува тематиката на електронска шаховска табла. Препознавање на позицијата на фигурите на таблата со помош на RFID читачи и RFID тагови, праќање до...
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студииОбра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологииПро­фил: Електроенергетика, автоматизација и...