Безбедно далечинско управување со уреди во паметен дом

Краток опис на проектот: Дизајн и имплементација на систем за безбедно далечинско набљудување и управување на електронски уреди во едно домаќинство. Направен е пример концепт со користење на систем за разладување (клима) и поштенско сандаче. Системот вклучува...

IoT практични решенија

Краток опис на проектот: Креирање на практични IoT решенија за домот. Испраќање на телефонски повик до корисник на системот при активирани сензори за движење во домот, работа со евиденција на присутни луѓе во домот. Студент: Ања Аксиќ Ментор: Данијела Ефнушева...

Библиотека

Краток опис на проектот: Оваа апликација претставува серверска веб апликација, развиена со ASP.NET Core. Апликацијата претставува систем за библиотека. Притоа, библиотеката може да ја користат три различни типови на корисници: администратор, библиотекар и член....

Банкарски систем

Краток опис на проектот: Оваа апликација претставува серверска веб апликација, развиена со ASP.NET Core. Станува збор за Банкарски систем, кој на клиентите од банката им нуди повеќе функционалности како: увид во своите лични податоци и сметки, преглед на детали за...

Електронски архитект

Краток опис на проектот: Проект изработен во рамки на INNO-SAE, иновативни студентски проекти каде беше изработена интердисциплинарна Веб апликација во соработка со студентите од Архитектонски факултет. Апликацијата претставува електронски архитект кој со алгоритам за...