Распоред

Сите активности се одвиваат на платформата ZOOM. На сите настани може да се вклучите директно да ја проследите презентацијата, а на крај од секоја презентација следи дискусија  каде ќе може да поставите прашање.

-сите настани се снимаат;

Датум : 04.03.2021 ЧЕТВРТОК
Почеток: 12:00
Место: ZOOM платформа

Линк кон сите настани
(дадени подолу на распоредот)

Линк кон популарните предавања 

12:00

ВОВЕД

Популарни предавања

Вештачка интелигенција и машинско учење

17:00-17:30

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

12:15-12:35

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИЗАЦИЈА И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  (ЕАОИЕ)

12:40-13:00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ (ЕЕС)

Популарни предавања

Алатки за управување на современите електроенергетски мрежи – поглед од проектот CROSSBOW

17:30-18:00

13:05-13:25

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, УПРАВУВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ (ЕЕУМ)

13:30-13:50

КОМПЈУТЕРСКО СИСТЕМСКО ИНЖЕНЕРСТВО, АВТОМАТИКА И РОБОТИКА (КСИАР)

13:55-14:15

КОМПЈУТЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРСТВО (КТИ) Линк кон FEIT HIGH SCHOOL CHALLENGE 

14:20-14:40

КОМПЈУТЕРСКО ХАРДВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА (КХИЕ)

FEIT HIGH SCHOOL CHALLENGE

GAMING@FEIT

18:00
ШАХ

 

14:45-15:05

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО (ТКИИ)

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

15:30-16:30

МОЈАТА ФЕИТ ПРИКАЗНА

17:00-18:00

Датум : 05.03.2021 ПЕТОK
Почеток: 15:00
Место: ZOOM платформа

Линк кон сите настани
(дадени подолу на распоредот)

Линк кон популарните предавања 

14:00

ВОВЕД

Популарни предавања

Асистивни говорни технологии – секој има право на глас

17:00-17:30

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ 14:15-15:15

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

15:15-15:35

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО (ТКИИ)

Популарни предавања

Електромагнетни влијанија од енергетска и комуникациска опрема

17:30-18:00

15:40-16:00

КОМПЈУТЕРСКО ХАРДВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА (КХИЕ)

16:05-16:25

КОМПЈУТЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРСТВО (КТИ)

16:30-16:50

КОМПЈУТЕРСКО СИСТЕМСКО ИНЖЕНЕРСТВО, АВТОМАТИКА И РОБОТИКА (КСИАР)

Линк кон FEIT HIGH SCHOOL CHALLENGE 

16:55-17:15

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, УПРАВУВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ (ЕЕУМ)

FEIT HIGH SCHOOL CHALLENGE

GAMING@FEIT

18:00
COUNTER STRIKE

17:20-17:40

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ (ЕЕС)

17:45-18:05

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИЗАЦИЈА И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (ЕАОИЕ)

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

18:30-19:30

МОЈАТА ФЕИТ ПРИКАЗНА

19:30-20:30

Датум : 06.03.2021 САБОТА
Почеток: 11:00
Место: ZOOM платформа

 

Линк кон сите настани
(дадени подолу на распоредот)

Линк кон FEIT HIGH SCHOOL CHALLENGE 

11:00-12:00

ОБРАЌАЊЕ НА ДЕКАНОТ,
ПРЕЗНТАЦИЈА НА ПРОДЕКАНОТ ЗА НАСТАВА
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФСС ПРИ ФЕИТ

FEIT HIGH SCHOOL CHALLENGE

GAMING@FEIT

12:00
ФИНАЛЕ
COUNTER STRIKE

 

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
12:00-13:00