СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Во текот на студирањето студентите на ФЕИТ изработуваат различни проекти за семинарски/дипломски работи.

Дел од овие проекти ќе бидат представени на отворените денови на ФЕИТ. Повеќе информации за проектите ќе добиете овде

Точниот распоред на презентациите ќе биде објавен наскоро.

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Во текот на студирањето студентите на ФЕИТ изработуваат различни проекти за семинарски/дипломски работи.

Дел од овие проекти ќе бидат представени на отворените денови на ФЕИТ. Повеќе информации за проектите ќе добиете овде

Точниот распоред на презентациите ќе биде објавен наскоро.

Прашај ги тековните студенти или ЦНС!

Прашај сѐ што те интересира!!!

МОЈАТА ФЕИТ ПРИКАЗНА

Нашите доскорешни студенти продолжуваат понатаму да ги градат своите приказни кои ги започнаа на ФЕИТ. Повеќе за нивните искуства по завршувањето на Факултетот…

FEIT HIGH SCHOOL CHALLANGE

Gaming @FEEIT
Online Турнири во
ШАХ – 04.03.2021 од 18:00,
Counter-Strike: Global Offensive – 05.03.2021 од 18:00
Counter-Strike: Global Offensive – 06.03.2021 од 12:00

 Пријавувањето ќе биде отворено во среда 24.02.2021 од 18:00

© 2021 Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ, Скопје